TNS Cruz: Đạo luật Giảm Lạm Phát là một ‘cuộc thâu tóm quyền lực lớn’ của Đảng Dân Chủ