TNS. Manchin suy nghĩ về việc tranh cử; nói Đảng Dân Chủ và ông Biden đi về phía ‘cực tả’

Ông Manchin sẽ để những công dân Mỹ ông gặp trong chuyến đi vận động tranh cử hai tháng sắp tới quyết định xem liệu ông có nên tham gia tranh cử hay không.