TNS Marco Rubio giới thiệu dự luật phơi bày ‘sự giàu có và hoạt động tham nhũng’ của giới lãnh đạo ĐCSTQ

Dự luật yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia đưa ra báo cáo công khai về sự giàu có và hoạt động tham nhũng của giới lãnh đạo ĐCSTQ.