Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật bảo vệ tài sản trí tuệ Hoa Kỳ khỏi ĐCSTQ

Dự luật này nhắm vào các tổ chức địch thủ ngoại quốc sử dụng tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ liên quan đến các công nghệ quan trọng hoặc mới xuất hiện.