TNS McConnell: ‘Đất nước xứng đáng được nghe lời giải thích cặn kẽ và ngay lập tức’ về vụ khám xét tư dinh ông Trump