TNS Rand Paul: 15 cơ quan được giới thiệu về dự án Vũ Hán đầy rủi ro, nhưng không cơ quan nào lên tiếng

Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết các tài liệu mới thu thập được cho thấy nhiều cơ quan đã được chào mời dự án này.