Tổ chức America First Legal: Tòa Bạch Ốc đóng vai trò trong cuộc đột kích của FBI vào dinh thự của cựu TT Trump