Tổ chức nhân quyền: Một số người biểu tình trong phong trào ‘Giấy Trắng’ ở Trung Quốc vẫn bị giam giữ