Thượng Hải: Tình trạng quá tải ở các lò hỏa táng cho thấy số người tử vong tăng mạnh