Tơ hồng xao động, đợi ở hàn diêu – tẩy sạch phấn son, 18 năm chờ đợi