Tổ phụ quỵt nợ sát nhân, 40 năm sau đời cháu phải trả nợ