Tòa án cấp cao của New York từ chối xét xử đơn kháng cáo về lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Tòa Phúc thẩm New York viết rằng ‘không có vấn đề Hiến Pháp quan trọng nào liên quan trực tiếp’ đến đơn kháng cáo.