Tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc ra lệnh cho Israel dừng các chiến dịch quân sự ở Rafah

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố này là cần thiết để đạt được mục tiêu thời chiến của ông là loại bỏ Hamas.