Tòa án Tối cao Maine bác bỏ kháng cáo của Đổng lý tiểu bang trong vụ kiện tư cách bầu cử của ông Trump

Các thẩm phán từ chối xem xét vụ việc, nói rằng tòa án cấp dưới vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.