Tòa Bạch Ốc bác bỏ miêu tả của truyền thông cánh tả về TT Biden

Các quan chức đã công khai chỉ trích các hãng truyền thông, bao gồm CNN, NBC, The New York Times, và CBS, gọi thông tin họ đưa ra là sai sự thật.