Tòa Bạch Ốc biện hộ cho sự hiện diện của Thủy quân lục chiến khi TT Biden có bài diễn văn chống MAGA