Tòa Bạch Ốc đề nghị cấp thêm gần 38 tỷ USD cho Ukraine