Tòa Bạch Ốc đính chính tuyên bố sai về vaccine COVID-19