Tòa Bạch Ốc: Giá xăng tăng là ‘lý do mạnh mẽ’ để chính phủ chi tiêu nhiều hơn vào năng lượng xanh