Tòa Bạch Ốc ‘hoan nghênh’ các cuộc đàm phán Trung Quốc-Ukraine