Tòa Bạch Ốc: Iran gửi quân đến Crimea để huấn luyện lính Nga sử dụng phi cơ không người lái