Tòa Bạch Ốc: Kế hoạch hòa bình của Trung Quốc dành cho Nga và Ukraine không phải là ‘một lựa chọn bền vững’