Tòa Bạch Ốc khẽ đánh tiếng kêu gọi các công ty dầu khí đẩy mạnh sản xuất