Tòa Bạch Ốc nói Trung Quốc có một căn cứ gián điệp ở Cuba