Tòa Bạch Ốc tiết lộ các chi tiết về cách G7 sử dụng tài sản Nga

Tổng số tiền vay 50 tỷ USD sẽ được gửi đến Ukraine trong năm nay, với việc hoàn trả các khoản vay lấy từ lợi tức trong tài sản bị thu hồi của Nga.