Hoa Kỳ cho biết Ukraine có thể tấn công ‘bất cứ nơi nào’ trong lãnh thổ Nga

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói: ‘Ukraine có thể và có quyền bắn trả để tự vệ.’