Tòa phúc thẩm cho phép nghị sĩ Fong tranh cử ghế trống của ông McCarthy trong Quốc hội

Thành viên Đảng Cộng Hòa ở Bakersfield sẽ tham gia bỏ phiếu trong hai cuộc đua vào tháng Mười Một: nỗ lực tái tranh cử cho chức nghị sĩ tiểu bang cộng với cuộc tranh cử ở Địa hạt Quốc hội số 20.