Cả gia đình bị bức hại đến thiệt mạng trong cuộc đàn áp đức tin của ĐCSTQ

Hai mươi lăm năm sau, cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công dường như vẫn tiếp diễn không ngừng.