Tối cao Pháp viện chấm dứt nỗ lực ngăn chặn cựu TT Trump có tên trên lá phiếu ở Arizona