Chính phủ Hoa Kỳ đã chi tiền cho cuộc tấn công của Iran vào Israel

Có thể đưa ra một lập luận xác đáng rằng việc xem nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Iran đã tạo điều kiện cho quốc gia này thu về hàng tỷ dollar doanh thu từ dầu mỏ, và gây ra tất cả tình trạng hỗn loạn trong thời gian gần đây.