Tối cao Pháp viện sẽ quyết định liệu quan chức chính phủ có thể chặn những người chỉ trích hay không