Tổng Chưởng lý New York cho biết vụ kiện cựu TT Trump có thể bị trì hoãn