Tổng Trưởng lý Texas Paxton đã thông báo hôm 20/09 rằng ông đang dẫn đầu liên minh 10 tiểu bang trong việc đệ trình một bản tham vấn lên Tòa phúc thẩm Khu vực 11 để ủng đạo hộ luật của Florida nhằm cố gắng điều chỉnh việc kiểm duyệt trên các nền tảng truyền thông xã hội của các đại công ty công nghệ lớn (big tech).

Ông Paxton đã ký thay mặt cho Texas, tham gia cùng các tiểu bang Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, và Nam Carolina, những bang cũng đã đệ trình một bản tham vấn để ủng hộ luật của Florida.

Ông Paxton nói trong một tuyên bố rằng, “Quy định điều chỉnh sự kiểm duyệt của các hãng đại công nghệ mà chắc chắn sẽ đàn áp ý tưởng và niềm tin của hàng triệu người Mỹ. Tôi sẽ bảo vệ Tu chính án Thứ nhất và bảo đảm rằng những tiếng nói theo trường phái truyền thống có quyền được lắng nghe. Đại công ty Công nghệ không có quyền giám sát phát ngôn của những người mà Đại công ty Công nghệ chỉ đơn giản là thấy bất đồng quan điểm chính trị với người ta.”

Luật SB 7072 của Florida cho phép cư dân Florida thực hiện hành động pháp lý chống lại các nền tảng Đại Công nghệ nếu các nền tảng này kiểm duyệt nội dung của người dùng mà không có tiêu chuẩn nhất quán.

Dự luật mới cũng ngăn các hãng Đại Công nghệ cấm các ứng cử viên chính trị Florida tham [nền tảng xã hội]. Các công ty truyền thông xã hội loại bỏ các ứng cử viên cho các văn phòng cấp toàn tiểu bang sẽ bị phạt 250,000 USD một ngày. Tiền phạt là 25,000 USD mỗi ngày khi loại bỏ các ứng cử viên cho các văn phòng khác.

Các công ty Đại Công nghệ vi phạm luật có thể bị đưa ra xét xử vì thiệt hại về tiền bạc và tổng chưởng lý của tiểu bang có thể kiện các công ty không tuân thủ luật theo Đạo luật Thực hành Thương mại Gian lận và Không lành mạnh của Florida.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ký dự luật thành luật vào tháng 5 nhưng Thẩm phán Quận Robert Hinkle vào tháng Sáu đã ban hành lệnh tạm thời ngăn vị thống đốc này thực thi luật sau khi hai nhóm thương mại Internet – NetChoice và Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông – khởi kiện.

Các hiệp hội ngành cho rằng luật này có thể vi phạm Tu chính án Thứ nhất bằng cách buộc các nền tảng truyền thông xã hội lưu trữ bài phát biểu xúc phạm mà họ thông thường sẽ không lưu trữ và bằng cách can thiệp vào các chính sách biên tập của các nền tảng truyền thông xã hội.

Trong bản tóm tắt tham vấn của mình, liên minh cho biết bản phân tích Tu chính án Thứ nhất của tòa án quận là “có nhiều sai sót.”

Liên minh viết: “bản phân tích này đã đi chệch hướng ngay từ đầu khi kết luận rằng SB 7072 điều chỉnh phát ngôn, khi luật đó thay vì vậy, điều chỉnh hành vi không được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất: [đó là] sự áp dụng tùy ý các chính sách kiểm duyệt nội dung của các nền tảng truyền thông xã hội.” 

Đầu tháng này, Thống đốc Texas Greg Abbott đã ký Dự luật số 20 của Hạ viện Texas – tương tự như luật của Florida – bảo vệ người dân Texas khỏi sự kiểm duyệt sai trái trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Dự luật 20 của Hạ viện ngăn cấm các công ty truyền thông xã hội với hơn 50 triệu người dùng hàng tháng, chẳng hạn như Facebook, Twitter, và YouTube, cấm người dùng dựa trên niềm tin chính trị của họ. Tổng chưởng lý cũng sẽ có thể thực hiện hành động pháp lý thay mặt cho các cư dân Texas đã bị nền tảng cấm hoặc chặn do sự phân biệt đối xử như vậy.

Ông Abbott nói rằng, “Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Texas, các trang web truyền thông xã hội đã trở thành quảng trường công cộng thời hiện đại của chúng ta. Họ là nơi diễn ra các cuộc tranh luận lành mạnh của công chúng, nơi thông tin có thể được lưu chuyển tự do – nhưng có một phong trào nguy hiểm của các công ty truyền thông xã hội nhằm bịt ​​miệng các quan điểm và ý tưởng truyền thống. Điều đó là sai, và chúng tôi sẽ không cho phép nó ở Texas. Tôi cảm ơn TNS. Bryan Hughes, Dân biểu Briscoe Cain, và Cơ quan Lập pháp Texas đã đảm bảo rằng Dự luật 20 của Hạ viện đã đến được bàn làm việc của tôi trong phiên họp đặc biệt thứ hai.”

Cô Katabella Roberts là một phóng viên hiện đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đưa tin tức và kinh doanh cho The Epoch Times, tập trung chủ yếu vào Hoa Kỳ.

Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn