Tổng thống Biden: Các nước G-7 sẽ cấm vàng của Nga