Tổng thống Biden gặp Thủ tướng Iraq trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông