Tổng thống Biden khai chiến với doanh nghiệp để chống lại lạm phát tăng lên