Tổng thống Biden muốn một nửa số phương tiện được bán ở Hoa Kỳ vào năm 2030 không phát thải