Tổng thống Biden nên khiến Trung Quốc phải trả giá