Tổng thống Biden ngã trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Không quân, Tòa Bạch Ốc phản ứng

Ông Trump nói ở Iowa rằng cú ngã này ‘không có gì thú vị’