Tổng thống Biden nhận được 30 triệu USD trong buổi gây quỹ ở Hollywood

Các diễn viên gồm George Clooney, Julia Roberts, và Barbara Streisand, cùng cựu Tổng thống Barack Obama hiện diện trong số những người lên sân khấu tại sự kiện này