Tổng thống Biden nói với truyền thông ‘Chúng ta đã hết đạn,’ giới bình luận lo ngại