Tổng thống Biden thề sẽ đưa người Mỹ muốn rời Afghanistan trở về nhà