Tổng thống Biden tuyên bố các kế hoạch chi tiêu của ông sẽ làm giảm lạm phát