Tổng thống Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ gửi thiết vận xa M1 Abrams tới Ukraine