Tổng thống Hoa Kỳ George Washington sánh vai cùng Cincinnatus, vị anh hùng huyền thoại của Cộng Hòa La Mã như thế nào