Iran: Ông Khamenei bổ nhiệm PTT Mokhber làm tổng thống lâm thời sau khi ông Raisi tử nạn

Ông Mohammad Mokhber sẽ chủ trì một hội đồng tạm thời và các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 50 ngày.