Tổng thống Nga Putin tự cách ly sau khi phát hiện COVID-19 trong đoàn tùy tùng