Tổng thống Pháp Macron sẽ gặp ông Elon Musk ở Paris để bàn về việc đầu tư của Tesla