Tổng thống Pháp phản bác Tổng thống Biden về cảnh báo ‘tận thế’ hạt nhân