Tổng thống Philippines cảnh báo ĐCSTQ về các cuộc xung đột trên Biển Đông